Kā rīkoties ar iegādāto projektu?

Posted by

Tātad, esam nosūtījuši Jums izvēlētās ēkas projektu, divos “sējumos” – 1. daļa – projekta vizuālais risinājums, ar izmēriem asīs, kurš kopā ar novietojuma plānu ir jāsniedz saskaņošanai. 2. daļa – projekta rasējumi ar konstrukciju mezgliem, pamatu, siju, jumta, spāru plāniem – ērtai ēkas būvniecībai.

Augstākminētais novietnes plāns – tam pamatā jāņem Jūsu zemes robežu plāns, un paredzētajā ēkas novietojuma vietā, jāiezīmē ēkas taisnstūris, vēlams, mērogā, atzīmējot, ka tā būs plānotā ēka, kā arī iezīmējot tās attālumus no robežām vai citām ēkām. Šo novietnes plānu varam sagatavot, Jums jāatsūta mums zemes robežu plāns, un jāatzīmē vēlamā mājas vieta. Tas ir papildus pakalpojums, un var aizņemt zināmu laiku, līdz dažām dienām.

Novietnes plāns kopā ar ēkas vizuālajiem risinājumiem jāpievieno bis.gov.lv sistēmā, pie Paskaidrojuma raksta ēkai, aizpildot tajā nepieciešamās ailes, sīkāk par to instrukcijā – kā darboties bis.gov.lv sistēmā 1. grupas ēku skaņošanai. Pēc neilga laika – saņemsiet ziņu bis.gov sistēmā, kā arī epastā par būvvaldes doto atbildi – vai nu projekts ir saskaņots, vai jāpapildina ar kādām prasībām.

Būtisks nosacījums kas jāņem vērā 1. grupas ēku skaņošanā un būvniecībā – ir tās definīcija. Tātad – ēka vienā stāvā, ar apbūves platību līdz 60kvm jaunai ēkas būvniecībai, vai gatavas ēkas novietošanai, vienlīdz aktuāli gan pilsētās un ciemos, tā arī lauku teritorijās. Telpas virs pirmā stāva – definējamas par bēniņiem, nevis otro stāvu. Bēniņu platību varat nākotnē siltināt un izmantot lietderīgi. Lai saglabātos 1. grupas ēkas definīcija – bēniņu telpas platību, kuras griesti ir augstāki par 1,6m, būvvaldes prasa ievērot – ne lielāku kā 60% no 1.st. platības. Un pats galvenais – lai arī pasaulē cilvēki dzīvo visdažādākajās tilpnēs, sīkmājās, autobusiņos utml, jāņem vērā, ka 1. grupas ēkas definīcija ir “nedzīvojama ēka”, tālab, darīt, ēkā 24h diennaktī Jūs varat ko vien ienāk prātā (remontēt, uzkopt, sargāt, piknikot, mazgāties, gulēt utt.), atskaitot “dzīvošanu”.

Kas jādara pēc ēkas uzbūvēšanas?

Būvēt ēku var 5 gadus, pēc uzbūvēšanas jāizsauc mērnieks, lai veiktu ēkas izpildmērījumu, to mērnieks nosūta būvvaldei. Ar to arī ēkas būvniecība skaitās pabeigta, varat to izmantot pilnā mērā visām iecerētajām funkcijām.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s