Kas jāzin par ēkas novietošanu zemesgabalā

Posted by

Saprotams, ka ne dažās rindkopās, nedz arī veselā grāmatā nav iespējams apkopot nedz arhitektūras profesijā apgūstamās nianses, nedz vairāku gadu desmitu praktiskās pieredzes krājumu, bet, aprakstīsim dažus pieturas punktus, ko, rūpējoties par Jūsu iecerēto ēku un Jūsu dzīves kvalitāti, mēģināsim detalizēti izklāstīt, kas noderēs vienmēr, vai domājat par sīku 1. grupas ēku, vai arī esat iecerējuši vērienīgu, lielu ģimenes māju.

Eko-bio arhitektūra – jebkurai ēkai ir jābūt cilvēkam draudzīgai

Ja ēku paredzat dzīvošanai, darbam vai līdzīgām funkcijām, paredzot cilvēkiem ēkā ilgstoši uzturēties – jāņem vērā vairāki labas, veselīgas dzīveskvalitātes prasības un nosacījumi. Viens no tiem – Dabas spēki – pazemes āderu tīkls. Bieži gruntsgabali var būt nelieli un ēkas novietojumam nav daudz variantu, tomēr par 1-2m ēku pavirzīt ir iespējams gandrīz vienmēr, lai guļvietas vai darba vietas neatrastos cilvēkam nelabvēlīgo zemes starojumu iespaidā – uz uguns vai ūdens āderēm. Tādēļ viens no mūsu pakalpojumiem ko praktizējam jau vairākus desmitus gadu – āderu noteikšana zemes īpašumā, vienlaikus apskatot gan Jūsu vajadzības un ieceres konkrētajai ēkai – gan iespējamo ēkas novietojumu, āderu tīkla nospraušanu dabā, un ēkas novietnes precizēšanu saistībā ar āderēm.

Otrs būtisks aspekts ir ēkas izsauļojums, debesspuses. Visa enerģija, siltums, gaisma un dzīvība cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem tiek iegūta no Saules. Ēkas projekts, telpu plānojums, logi un ēkas arhitektoniskie risinājumi jāveido sasakņā ar dabisko apgaismojumu, saules ceļu, neievērojot šo nosacījumu – varam iegūt telpas, kurās dzīvojošie pastāvīgi cietīs no gaismas, komforta, labas pašsajūtas trūkuma – vai šīs neērtības spēj kompensēt koši krāsaini tv ekrāni, uztura piedevas un bagātinātāji, psihoterapeitu konsultācijas, stimulanti – kafija u.c. – jāizvērtē katram pašam. Daba dod – cilvēka ziņā ir vai to pieņemt un izmantot savā dzīvē. Mūsu projekti tiek risināti ideālā gadījumā – pilnīgā saskaņā ar debesspusēm un labāko iespējamo ēkas izsauļojumu. Dažreiz, zemes situācijas u.c. apstākļu dēļ, var būt nepieciešams ēku iegrozīt citos leņķos, arī tad, bieži var izlīdzēties plānojumu vēršot spoguļskatā vai veicot citas izmaiņas, lai telpas saglabātu skaistas, gaišas. Tā pat būtiski ir ņemt vērā arī pašas ēkas radīto ēnu, un rēķināties ar situāciju kopumā, kā iekārtot zemes teritoriju, lai katra sastāvdaļa viena otru papildinātu, un ikviens kvadrātmetrs būtu lietderīgs, tīkams, ikdienu to izmantojot.

Korekts ēkas novietojums saskaņā ar būvnormatīviem

Diezgan liela brīvība ir laukos dzīvojošajiem – zemes teritorijas tad ir plašas un ēkas izvietojamas pilnīgā saskaņā ar Jūsu vajadzībām, funkcijām, veidojot konkrēto sētu, saimniecību, pagalmu ar tā izkārtojumu. Bet, mazliet šaurākos zemes īpašumos svarīgi ir ņemt vērā normatīvos attālumus no ēkām, zemes robežām, ceļiem un ielām, kā arī dažādām komunikācijām, apgrūtinājumiem.
Sīkāk par apgrūtinājumiem, kādi tie mēdz būt:

  1. Atkāpes no zemes robežām – pilsētās, ciemos – 4m, lauku teritorijās – 10m – lai nebūtu nepieciešama kaimiņa piekrišana ēkas novietojumam. Papildus šiem attālumiem, vērā ņemams arī ēkas augstums, jo 12m augsta ēka 4m no kaimiņa, var krietni apēnot kaimiņa zemes īpašumu, tādēļ ir ierobežots arī augstums, saistībā ar attālumu no robežām, ne tikai normatīvais maksimālais apbūves augstums, kas parasti ir ap 12m. Vienojoties ar kaimiņu, ēku var būvēt arī pie pašas robežas, pa robežu veidojot ugunsdrošu mūra sienu.
  2. Atkāpes no ceļiem un ielām – privātmāju apbūvēs tie parasti ir 6m no ceļa sarkanās līnijas, tuvāk būvēt atļauts vien, ja ir vairākas kaimiņu ēkas tuvāk – to dēvējot par iedibināto būvlaidi. Savukārt dažādi lauku ceļi un šosejas – prasa pat 30 vai 50m platas aizsargjoslas, kurās būvēt nav atļauts.
  3. Atkāpes no komunikācijām, apgrūtinājumiem – ap elektro kabeļiem, pazemes caurulēm būvēšanai neatļautā teritorija ir sākot no 1m platuma. Gaisa vadiem – elektrolīnijām – pilsētās ciemos ap 3m, lauku teritorijās – 6m. Komunikācija ir arī meliorācijas sistēma – grāvji, un pazemes drenāža, arī no grāvjiem jāatkāpjas, lai tie būtu kaut kad nākotnē ērti iztīrāmi, un atkāpes ir samērā lielas, pat 10m no grāvja malas, sīkāk, jautājiet vietējā ZMNĪ meliorācijas pārvaldē.
  4. Attālumi no citām ēkām – ugunsdrošības prasības, koka un koka ēkas – 10m, mūra un mūra ēkas – 8m utml, sīkāk par ko aplūkojiet likumdošanu un normatīvus, mūsdienās tie visi viegli atrodami internetā. Ir gan ugunsdrošības normatīvos piezīme, ka ēkas drīkst būt arī tuvāk viena otrai, ja nav pārsniegta zināma summa to kopējās apbūves laukuma platības.
  5. Pilsētās un ciemos – ļauts ir ielas, ceļa tuvumā būt dzīvojamai mājai, savukārt palīgēkām jābūt dziļāk kā dz. mājai, piemēram, par dažiem centimetriem.

Protams, bez šīm atkāpēm un normatīviem, ir vēl katras pilsētas savi iekšējie noteikumi, piemēram, kāda pašvaldība var nevēlēties redzēt kemperus un piekabes, citai – konkrētā teritorijā netiek ļauta guļbūvju būvniecība, utt. to izpētiet savu pašvaldību apbūves noteikumos.

Realitāte ir tāda kā ir – ēkas mēdz būt sabūvētas visdažādākajos, prātam pat neaptveramos veidos un konfigurācijās, jo cilvēka fantāzijai, dabiski, nav robežu, “dzīve ir dzīve”, un ne vienmēr dzīvē ir iespējams viss tik skaisti un pareizi, kā teorijā. Un bieži vien šīs ēkas arī nevienam netraucē, un turpina eksistēt, dekādēm ilgi. Jaunu ēku būvniecībā un novietošanā rekomendējam vadīties pēc veselā saprāta, kā arī ņemt vērā būvvalžu nosacījumus, jo to galvenā rūpe ir, lai ēkas būtu drošas Jums tās lietojot, un lai ēkas neapdraudētu citus un nepasliktinātu dzīves kvalitāti apkārtējiem iedzīvotājiem.

Nosacījumi ēkas drošai būvniecībai un ekspluatācijai

Viens no būtiskākajiem apstākļiem, kas jāņem vērā katram ēkas būvētājam/iecerētājam – esošie zemes īpašuma grunts apstākļi. Mūsu 1. grupas ēku projekti ir risināti ņemot par pamatu vidējo grunts noturību 1,5kgf/cm2, veidojot pamatus, bet – Jums ir jāizpēta sava grunts situācija – veidojot minimālajā versijā – skatrakumus līdz 1,2m dziļumam, kā arī apjautājot tuvākos kaimiņus kas ir būvējušies, vai urbuši, rakuši akas, par orientējošo grunts sastāvu apkārtnē, kā arī, varat pasūtīt ģeoloģisko izpēti attiecīgiem uzņēmumiem, ja pastāv aizdomas par sliktiem grunts apstākļiem, piemēram, kūdras slāņiem utml, kas nav pietiekami nestspējīgi, nepietiekami ēkas pamatu veidam. Attiecīgi, pēc ģeoloģiskajiem datiem varam projektēt Jūsu konkrētajai ēkai un konkrētajiem grunts apstākļiem atbilstošu pamatu risinājumu. 1. grupas ēku būvniecību veic ēkas īpašnieks, vai uzņēmums no kā tas iegādājas ēku, katrs var atbildēt par savu darba daļu, lai sasniegtu vislabākos rezultātus – visiem elementiem ir jābūt atbilstošiem, un jāsāk ar grunts apstākļu novērtējumu.

Kā sagatavot 1. grupas ēkas novietnes plānu, lai to saskaņotu būvvaldē

1. grupas ēku saskaņošana noris izmantojot Jūsu zemes robežu plānu – ja tas noklīdis, vaicājiet Zemes dienestā pēc jaunas kopijas. Zemes robežu plānā jāiezīmē Jūsu iecerētās ēkas taisnstūrītis, vēlams, mērogā, un jāpieraksta attālumi no tuvākajiem pieturas punktiem – robežām vai esošām ēkām. Tas būs ēkas novietnes plāns, ko kopā ar zemes dok. kopijām un ēkas vizuālo risinājumu Jūs varēsiet iesniegt bis.gov.lv sistēmā, lai to būvvalde saskaņo. Sīkāk – instrukcija kā darboties bis.gov.lv sistēmā, un instrukcija kā rīkoties, kad esat iegādājušies mūsu projektu.

Veiksmīgu izdošanos – lai drīz top gatavas Jūsu sapņu mājas un ēkas!!!

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s