Āderu noteikšana mājas novietojumam vai ūdensieguves akai, urbumam

Posted by

Viss mūsu apkārtnē un mūsos ir piepildīts un caurvīts ar visdažādāko enerģiju un starojumiem, daži no tiem mums ir vairāk pazīstami, daži mazāk, piemēram, mikroviļņu, elektromagnētisko viļņu starojumu izmantojam ikdienā, sazinoties ar bezvadu interneta vai mobilā tālruņa palīdzību utml. ierīcēm. Ir arī krietni smalkāki “starojumi”, piemēram sīkdaļiņas, kas no Izplatījuma traucas cauri mums un zemei nepārtrauktā kustībā, ko konstatēt spēj vien zinātnieki ar sarežģītu aparatūru.

Zemes dabiskās enerģijas dzīslas – uguns un ūdens āderes, Karri un Hartmaņa tīkls u.c. ir starojumi ko uztver rīkstnieks, un arī ikviens no Jums var šīs spējas apgūt un attīstīt, pie pietiekami stipras vēlēšanās un darba ieguldījuma. Par rīkstniecību atrodamas liecības cik vien sen sniedzas vēsturnieku pētījumi, gan gadusimteņu, gan vairāku gadu tūkstošu senatnē. Arī mūsu senči ēkas būvēja saskaņā ar āderu tīklojumu, novietojot skursteņus uz uguns āderu krustpunktiem, akas ūdensieguvei – uz ūdens āderu krustpunktiem bet guļvietas un darba vietas – kur ilgstoši uzturas cilvēks – ārpus āderu starojuma, par ko esam pārliecinājušies apsekojot neskaitāmas senas būves, ēkas un to paliekas.

Mēs projektējot mājas saviem klientiem rekomendējam ņemt vērā zemes enerģijas un savas dzīvestelpas veidot saskaņā ar tām, kas turklāt, ir diezgan vienkārši izdarāms, pārsvarā gadījumos pietiek ēkas novietojumu koriģēt par dažiem metriem, lai guļvietas būtu no āderēm brīvās teritorijās. Izsmeļošāk par āderu noteikšanu un mūsu pieredzi kā arī daudziem piemēriem, kā tas notiek dabā – sīkāk skat. mūsu mājaslapā, bloga sadaļā – https://buildart.lv/category/aderu-noteiksana/. Pieteikties āderu noteikšanai. Mums ir ļoti laba sadarbība ar mērniekiem – pēc āderu nospraušanas ir vērts aicināt mērnieku, lai tas āderu mietiņus iezīmē topogrāfijā, tad elektroniski var izveidot ļoti precīzu āderu plānu un ēku tajā bīdīt un precizēt līdz vislabākajam novietojumam.

Ilustrācijai – daži attēli, vēsturiskas ēkas, jaunbūves, āderu noteikšana zemes īpašumā un jau uzbūvētos dzīvokļos un mājās:

Veselību un dzīvesprieku visiem!!!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s