Instrukcija kā saskaņot 1. grupas ēku

Posted by

Lai raiti ritētu arī 1. grupas ēku saskaņošana – izstrādājām instrukciju soli pa solim. Jums jābūt sagatavotam projekta vizuālajam risinājumam – parasti tas ir ēkas plāns un fasādes, kā arī ēkas novietojuma plānam Jūsu zemes īpašumā uz zemes robežu plāna, vēlams, ar ierakstītiem ēkas izmēriem un attālumiem no robežām vai citām ēkām. Nepieciešami arī zemes dokumenti, to kopijas, zemesgrāmata un zemes robežu plāns.

Kas jāņem vērā par ēkas novietojuma izvēli – ja ēku vēlaties novietot tuvāk pie robežas kā 4m pilsētās un ciemos, vai 10m lauku teritorijās – nepieciešama kaimiņa piekrišana šādam projekta risinājumam. Kaimiņam jāparakstās uz projekta ģenplāna/novietnes. Jāatkāpjas iecerētajai ēkai arī no ceļa, ielas robežas – parasti gar ielu ir būvvaldes noteiktās sarkanās līnijas, no kurām attiecīgi ir jāievēro noteiktais attālums, parasti – minimums 6m. Dažreiz gar ielām izveidojas iedibinātā būvlaide, tuvāk ielai, un tad ēku var skaņot novietojot pa iedibināto līniju, ko var redzēt vērojot vairuma kaimiņu māju novietojumu. Vēl, pēdējā laikā būvvaldes ir savus nosacījumus papildinājušas ar prasību, ka ielas, ceļa tuvumā jābūt ir dzīvojamai mājai, un saimniecības ēkas, palīgēkas drīkst atrasties ne tuvāk ceļam, par dzīvojamo māju, tātad vismaz pārdesmit centimetrus dziļāk gruntsgabalā. Vēl ir normatīvos minēti ugunsdrošības attālumi starp ēkām, koka ēkām – lielāki, mūra – mazāki, parasti 8m vai 10m. Ja zemes teritorija nav tik liela, lai šādi attālumi starp ēkām būtu iespējami, tad var savu ēku novietojumu argumentēt ar ugunsdrošības normatīvos minēto atkāpi – ēkas ir novietojamas tuvāk, ja to kopējais apbūves laukums nepārsniedz noteiktu, diezgan lielu skaitli.

Kā pareizi saprast pieļaujo ēkas apbūves platību dažādās teritorijās – pilsētās un ciemos būvēt ir ļauts ēku līdz 25kvm, bet novietot “gatavu” vai daļēji gatavu ēku – līdz 60kvm apbūves platībai. Lauku teritorijās – būvēt ļauts līdz 60kvm apb. platībai. Attiecīgi, ja esat ciematā vai pilsētā – un ēka lielāka par 25kvm – tad tā jādefinē nevis par “jaunu būvniecību”, bet par “novietošanu”, izvēloties bis.gov. sistēmā atbilstošo aili.

Varam virzīties tālāk – ķerties pie ēkas projekta skaņošanas – bis.gov.lv lapā ir iespējams ielogoties, autorizēties izmantojot internetbankas pieejas datus:

Izvēlieties PASKAIDROJUMA RAKSTS ĒKAI
Ierakstiet ēkas nosaukumu – tā var būt saimniecības ēka, atpūtas namiņš, garāža, klēts, kūts, rija, ratnīca, laivu māja tīklu māja, pagrabs, lapene, kempings, noliktava, šķūnis utml.
2. solis – jānorāda ierosinātājs, parasti tas ir zemes īpašnieks
Pēc katras izvēles jāatceras nospiest zaļo apstiprināšanas pogu, un kad tas paveikts, apakšējā labajā stūrī ir poga “Tālāk”
Tātad – kā jau augstāk skaidrojām – jāizvēlas atbilstošā būvniecības metode – jauna būvniecība, vai novietošana.
Internetā ir atrodams dokuments “Ēku klasifikācija” – ēku veidi ar tiem paredzētajiem kodiem, numuriem, visbiežāk var izvēlēties 1274 – derīgs gandrīz jebkurām palīgēkām, bet specifiskākos gadījumos, citus numurus, piemēram 1212 – ja ēka ir kempinga vai tūrisma utml. vajadzībām.
Jāievada arī ēkas parametri – augstums, stāvu skaits u.c.

Sekojoši – jāsaskaņo iesniegums pašiem ar sevi – tā ir “Saskaņošanas” stadija, un tālāk parādās pelēka IESNIEGT poga, ko izvēloties un apstiprinot – projekts tiks iesniegts būvvaldē, atliks vien gaidīt atbildi, epastā vai bis.gov sistēmā, vai abos:)

Piemēram – viens no veiksmīgiem 1. grupas ēku projektiem – saimniecības ēkas projekts “Kurzeme” – iegādājams – skaņojams un ērti raiti uzbūvējams, arī ir pieejams mūsu gatavo projektu veikalā.

8 comments

  1. Labdien! Būvniecības likumu skatiet internetā, likumi.lv vai caur saitēm savas pašvaldības mājas lapās. 1. grupas ēku definīcijas likumdošana ir samērā interesanta, cilvēkiem, būvētājiem draudzīga, īsos termiņos ēka ir saskaņojama, un pieļaujamie gabarīti gluži praktiski.
   lai Jums raženi sokas!

   Like

   1. Vispārīgajos būvnoteikumos, kas atrodami likumi.lv joprojām tiek uzrādīti 25m2. Ar 60m2 domāti – Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2? Sanāk, ka būvi (ārpus ciemiem un pilsētām) sanāk dēvēt par palīgēku? Un vai tiešām pieļaujams tikai viens stāvs?

    Like

   2. Labdien!
    Kā jau lasījāt, varbūt, jāizlasa vēl dažas reizes, jo ne vienmēr teksti ir sagatavoti viegli uztverami un cilvēkam saprotami. Saimniecības ēka – neapkurināma un vienā stāvā – 60kvm apbūve ir iespējama lauku apvidū, būvējot pašrocīgi. Savukārt līdz 60kvm pilsētā – novietojot cita uzņēmuma vai meistaru būvētu ēku, un būvēt ļauts – līdz 25kvm apbūvei. Divas definīcijas – būvēšana un novietošana, novietot var lielāku, būvēt mazāku, pilsētā. Bet laukos – droši būvēt līdz pat tiem 60kvm.
    lai Jums raženi sokas!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s