Instrukcija kā saskaņot 1. grupas ēku

Posted by

Lai raiti ritētu arī 1. grupas ēku saskaņošana – izstrādājām instrukciju soli pa solim. Jums jābūt sagatavotam projekta vizuālajam risinājumam – parasti tas ir ēkas plāns un fasādes, kā arī ēkas novietojuma plānam Jūsu zemes īpašumā uz zemes robežu plāna, vēlams, ar ierakstītiem ēkas izmēriem un attālumiem no robežām vai citām ēkām. Nepieciešami arī zemes dokumenti, to kopijas, zemesgrāmata un zemes robežu plāns.

Kas jāņem vērā par ēkas novietojuma izvēli – ja ēku vēlaties novietot tuvāk pie robežas kā 4m pilsētās un ciemos, vai 10m lauku teritorijās – nepieciešama kaimiņa piekrišana šādam projekta risinājumam. Kaimiņam jāparakstās uz projekta ģenplāna/novietnes. Jāatkāpjas iecerētajai ēkai arī no ceļa, ielas robežas – parasti gar ielu ir būvvaldes noteiktās sarkanās līnijas, no kurām attiecīgi ir jāievēro noteiktais attālums, parasti – minimums 6m. Dažreiz gar ielām izveidojas iedibinātā būvlaide, tuvāk ielai, un tad ēku var skaņot novietojot pa iedibināto līniju, ko var redzēt vērojot vairuma kaimiņu māju novietojumu. Vēl, pēdējā laikā būvvaldes ir savus nosacījumus papildinājušas ar prasību, ka ielas, ceļa tuvumā jābūt ir dzīvojamai mājai, un saimniecības ēkas, palīgēkas drīkst atrasties ne tuvāk ceļam, par dzīvojamo māju, tātad vismaz pārdesmit centimetrus dziļāk gruntsgabalā. Vēl ir normatīvos minēti ugunsdrošības attālumi starp ēkām, koka ēkām – lielāki, mūra – mazāki, parasti 8m vai 10m. Ja zemes teritorija nav tik liela, lai šādi attālumi starp ēkām būtu iespējami, tad var savu ēku novietojumu argumentēt ar ugunsdrošības normatīvos minēto atkāpi – ēkas ir novietojamas tuvāk, ja to kopējais apbūves laukums nepārsniedz noteiktu, diezgan lielu skaitli.

Kā pareizi saprast pieļaujo ēkas apbūves platību dažādās teritorijās – pilsētās un ciemos būvēt ir ļauts ēku līdz 25kvm, bet novietot “gatavu” vai daļēji gatavu ēku – līdz 60kvm apbūves platībai. Lauku teritorijās – būvēt ļauts līdz 60kvm apb. platībai. Attiecīgi, ja esat ciematā vai pilsētā – un ēka lielāka par 25kvm – tad tā jādefinē nevis par “jaunu būvniecību”, bet par “novietošanu”, izvēloties bis.gov. sistēmā atbilstošo aili.

Varam virzīties tālāk – ķerties pie ēkas projekta skaņošanas – bis.gov.lv lapā ir iespējams ielogoties, autorizēties izmantojot internetbankas pieejas datus:

Izvēlieties PASKAIDROJUMA RAKSTS ĒKAI
Ierakstiet ēkas nosaukumu – tā var būt saimniecības ēka, atpūtas namiņš, garāža, klēts, kūts, rija, ratnīca, laivu māja tīklu māja, pagrabs, lapene, kempings, noliktava, šķūnis utml.
2. solis – jānorāda ierosinātājs, parasti tas ir zemes īpašnieks
Pēc katras izvēles jāatceras nospiest zaļo apstiprināšanas pogu, un kad tas paveikts, apakšējā labajā stūrī ir poga “Tālāk”
Tātad – kā jau augstāk skaidrojām – jāizvēlas atbilstošā būvniecības metode – jauna būvniecība, vai novietošana.
Internetā ir atrodams dokuments “Ēku klasifikācija” – ēku veidi ar tiem paredzētajiem kodiem, numuriem, visbiežāk var izvēlēties 1274 – derīgs gandrīz jebkurām palīgēkām, bet specifiskākos gadījumos, citus numurus, piemēram 1212 – ja ēka ir kempinga vai tūrisma utml. vajadzībām.
Jāievada arī ēkas parametri – augstums, stāvu skaits u.c.

Sekojoši – jāsaskaņo iesniegums pašiem ar sevi – tā ir “Saskaņošanas” stadija, un tālāk parādās pelēka IESNIEGT poga, ko izvēloties un apstiprinot – projekts tiks iesniegts būvvaldē, atliks vien gaidīt atbildi, epastā vai bis.gov sistēmā, vai abos:)

Piemēram – viens no veiksmīgiem 1. grupas ēku projektiem – saimniecības ēkas projekts “Kurzeme” – iegādājams – skaņojams un ērti raiti uzbūvējams, arī ir pieejams mūsu gatavo projektu veikalā.

12 comments

  1. Labdien! Būvniecības likumu skatiet internetā, likumi.lv vai caur saitēm savas pašvaldības mājas lapās. 1. grupas ēku definīcijas likumdošana ir samērā interesanta, cilvēkiem, būvētājiem draudzīga, īsos termiņos ēka ir saskaņojama, un pieļaujamie gabarīti gluži praktiski.
   lai Jums raženi sokas!

   Like

   1. Vispārīgajos būvnoteikumos, kas atrodami likumi.lv joprojām tiek uzrādīti 25m2. Ar 60m2 domāti – Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2? Sanāk, ka būvi (ārpus ciemiem un pilsētām) sanāk dēvēt par palīgēku? Un vai tiešām pieļaujams tikai viens stāvs?

    Like

   2. Labdien!
    Kā jau lasījāt, varbūt, jāizlasa vēl dažas reizes, jo ne vienmēr teksti ir sagatavoti viegli uztverami un cilvēkam saprotami. Saimniecības ēka – neapkurināma un vienā stāvā – 60kvm apbūve ir iespējama lauku apvidū, būvējot pašrocīgi. Savukārt līdz 60kvm pilsētā – novietojot cita uzņēmuma vai meistaru būvētu ēku, un būvēt ļauts – līdz 25kvm apbūvei. Divas definīcijas – būvēšana un novietošana, novietot var lielāku, būvēt mazāku, pilsētā. Bet laukos – droši būvēt līdz pat tiem 60kvm.
    lai Jums raženi sokas!

    Like

 1. Labdien!
  Kad vienreiz sāks skaidrot lietas latviski? Retorisks jautājums..
  Vai var būt pirmā grupā dzīvojamās mājas, laukos līdz 60m2 ?
  PS.. esmu viens un man ar to pietiktu
  L

  Like

  1. Labdien! Paldies par jautājumiem, gan retorisko, gan parasto:) par retorisko lai atbild bis sistēmas autori un līdzstrādnieki, joutūbē ir pat sērija ar video instrukcijām dažādu darbu veikšanai bis sistēmā, bet, neraugoties uz to ka pie šiem video var labi aizmigt (varbūt iespējams pat izārstēt smagu, hronisku bezmiegu?) – tomēr paliek sajūta, ka būtiskākais tomēr nav skaidrs. Atbildot uz Jūsu otro – parasto jautājumu – šobrīd tas mehānisms strādā tā, ka šīs 1. Grupas ēkas vislabprātāk būvvaldes skaņo definētas par palīgēkām – saimniecības ēkām ar klasifikāciju 1274. Bet dažādos īpašākos gadījumos, piemēram, ja zemes īpašuma apbūves nosacījumi ļauj tikai kādu specifiskāku ēku būvēšanu, tad iespējamas arī šādas ēkas, ar to galveno nosacījumu, ka tās tomēr oficiāli netiks sauktas par dzīvojamām mājām, un būs vienā stāvā. Apbūves platība tagad tiek atļauta 60kvadrātmetri, un skaidrs, ka gan šādā, gan arī mazākā platībā dzīvot var gluži omulīgi, un cilvēki visā pasaulē dzīvo visdažādākajās vietās, ieskaitot laivas, jahtas, baržas un automašīnas, piekabes, tā pat arī pirtis, klētis u.c. ēkas, pat teltis. Vai ir kāds mehānisms lai to šeit cilvēkiem neļautu – vislabāk jautājiet savā pagasta pārvaldē, bet, paredzams, ka saprotamas un konkrētas, rakstiskas atbildes uz šo jautājumu saņemt būs maz cerību. Paļaujoties uz veselā saprāta principiem, aizliegt cilvēkam dzīvot savā privātīpašumā būtu visai neloģiski, neatkarīgi cik greznu vai kā definētu ēku cilvēkam ir izdevies iegādāties vai uzcelt, un pat telts, kurā nav nedz skursteņslauķa veikta pārbaudes akta par skursteņa drošumu, nedz elektriķa, ugunsdzēsēja, zibensnovedējspeciālista aktu, dzīvot ir iespējams, tādā vai citādā komforta līmenī, kas jau ir paša iedzīvotāja darīšana un atbildība.
   Vēlot visu to labāko!

   Like

   1. Paldies par garo atbildi:)
    Tā tad sanāk ka , man tomēr tas jautājums jaskaidro uz vietas individuāli jo nevienam beigās varētu nebūt sajega zem kāda termiņa “mana” ēka būs pieskaitāma?
    Ja iespējams īsāk:))) citādi vēl vairāk esmu apjucis.
    Paldies liels

    Like

   2. Labi, mēģināsim īsi 🙂 ja Jūs būvēsiet ēku ar bankas palīdzību, tad bankas parasti vēlās lai šī ēka tiktu definēta par dzīvojamo māju, saimniecības ēkām aizdevumus parasti nemēdz izsniegt. Ja tā būs dzīvojamā māja, tad tā būs jau 2. grupas ēka, ar garāku projekta skaņošanas procesu.
    Bet izplatīta prakse ir arī mazās 1. grupas ēciņas izmantot savas dzīves un darīšanu, radošo procesu u.c. vajadzībām, nav limitēts laiks, cik ilgi cilvēks drīkst uzturēties šajās ēkās, dienā vai naktī, kā arī – viens pats, vai kopā ar neierobežotu skaitu domubiedru vai dzīves līdzgaitnieku 🙂 būvniecības likumdošana ir šādā veidā kļuvusi cilvēkiem draudzīgāka un daudz labu ieceru ļauj realizēt vienkārši, ātri, ekonomiski, to arī rosinam izmantot un piedāvājam būvniecībai racionālus, praktiskus būvprojektiņus šīm “mazajām” ēkām.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s